Persoonlijke begeleiding

Wij merken dat er een behoefte is aan persoonlijke begeleiding, begeleiding die er voor moet zorgen dat het dagelijkse leven vorm en structuur krijgt, zodat er weer regie komt bij het huishouden met rust in het gezin.

Onze begeleiding wordt volledig gericht op wat u wilt en nodig heeft. Aandachtsgebieden zijn het persoonsgebonden budget (PGB), administratie, financiën, dagelijks functioneren en regelvermogen.

Vanuit de gedachte van de Participatiewet, helpen wij u bij het sociaal en maatschappelijk functioneren. We beschikken over meerdere instrumenten die daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld opleidingsadvies, het in kaart brengen van uw capaciteiten, en het berekenen van de loonwaarde.